IntimaLase je unikátna patentovaná laserová technológia pomocou Er:YAG laseru Fotona, určená pre neinvazívne fototermálne spevnenie pošvy bez nutnosti anestézie a bez rezu. Ide o ambulantný zákrok.

Klinické štúdie preukázali, že IntimaLase je efektívny a bezpečný zákrok.

Ako IntimaLase funguje?
– termálny efekt na sliznici pošvy vyvoláva remodeláciu kolagénu a syntézu nových kolagénových vlákien a tkanive pošvy a vo fascii panvového dna
– výsledkom neogenézie a remodelácie kolagénu je spevnenie vagíny

Klinické štúdie jasne ukazujú na výrazné zlepšenie v pevnosti pošvy, ako aj v kvalite sexuálneho prežitku:
– 95% pacientok vyhodnotilo pevnosť pošvy ako veľmi či stredne zlepšenú
– 17% je priemerné namerané zúženie pošvového kanálu
– veľmi vysoká miera spokojnosti pacientok (97%)
– žiadne vedľajšie účinky

IntimaLase
konzultácia 30,00 €
IntimaLase 1 ošetrenie 450,00 €    300,00 € 
IntimaLase ďalšie nasledujúce ošetrenie 200,00 €

Pred ošetrením IntimaLase         Po ošetrení IntimaLase