RenovaLase® je unikátna a inovatívna, neinvazívna laserá liečba príznakov vaginálnej atrofie. Je založená na neablatívnej fototepelnej liečbe vaginálneho kanála. Klinické štúdie ukazujú, že je to efektívny, ľahko ovládateľný, rýchly a bezpečný postup, ktorý eliminuje potrebu dlhodobého podávania estrogénu.

Ako sa RenovaLase® funguje?
Liečba RenovaLase je založená na laserom indukovanom a kontrolovanom ohrevom vaginálneho tkaniva, ktorý stimuluje angiogenézu, aktivity fibroblastov a vytváranie nových typov kolagénu bez tepelného alebo ablačného poškodenia. Konečným výsledkom je zvýšená epiteliálna hrúbka, rovnako ako vaskularizácia lamina propria, spolu so znížením príznakov, ako je sucho, svrbenie, podráždenie a dyspareunia.

Výborné výsledky klinických štúdií:
Vedecké výsledky prezentované Dr. Marco Gambacciani a Dr. Adrian Gaspar jasne ukazujú znateľné zlepšenie príznakov vaginálnej atrofie.Výsledky ukazujú priaznivé zmeny v tropizme vaginálnej sliznice, so zvýšením kolagénu a vaskularizáciou, ako aj v úrovni glykogénu a epitelovej hrúbky. Pozitívne účinky majú dlhodobý efekt, ktorý pretrváva pri sledovaní ešte ďalších 6 mesiacov po ukončení liečby.

Bez nutnosti dlhodobej liečby estrogénom- RenovaLase® je tiež vhodná pre pacientov s rakovinou závislých od estrogénu (napríklad rakoviny endometria, rakoviny prsníka, atď), alebo s rodinnou pozadí týchto nádorov, ako je uvedené v klinických štúdiách Dr . Juan F. Bojanini a Dr Marco Gambacciani.

Výskumy a klinické štúdie:
1. Gambacciani M, Levancini M. Vaginal Erbium Laser: the Second Generation Thermotherapy for the Genitourinary Syndrome of Menopause. Climacteric 2015 Oct;18(5):757-63
2. Gambacciani M, Levancini M. Vaginal Erbium Laser: the Second Generation Thermotherapy for the Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM) in Breast Cancer Survivors. A preliminary report of a pilot study. It. J. Gynaecol. Obstet. 2015, 27: N.1
3. Gambacciani M, Levancini M. Shortterm effect of vaginal erbium laser on the genitourinary syndrome of menopause. Minerva Ginecol. 2015 Apr;67(2):97-102.
4. Gaspar A. Comparison of new minimally invasive Er:YAG laser treatment and hormonal replacement therapy in the treatment of vaginal atrophy . Climacteric 2014; 17(Suppl 1) : 48 – 108 , P 124 (Abstr)
5. Juan F. Bojanini B., Alexandra M. Mejía C. Laser Treatment of Vaginal Atrophy in Postmenopause and Post-gynecological Cancer Patients. J. LA&HA, Vol. 2014, No.1; pp.65-71

RenovaLase
konzultácia 30,00 €
RenovaLase 1 ošetrenie 450,00 €
RenovaLase ďalšie nasledujúce ošetrenie 200,00 €

A)                                       B)

RenovaLase- sliznica pred a po ošetrení:

A) Atrophic vaginal Mucosa- atrofická vaginálna sliznica

B) Vaginálna sliznica po ošetrení RenovaLase so zvýšenou vaskularizáciou, kolagenázou, úrovňou glykogenu a hrúbkou epitelu

Ošetrenie RenovaLase