Okrem bežného potenia, ktorým sa telo ochladzuje a vylučuje škodlivé látky, trpí množstvo ľudí nadmerným potením- hyperhidrózou. Tento problém často obmedzuje klientove pracovné či osobné aktivity. Lokálna hyperhidróza sa dá úspešne riešiť viacerými technikami. V Lasercenter používame na redukciu nadmerného axilárneho (v podpazuší) potenia dva rôzne postupy a to aplikáciou botulotoxínu alebo pomocou mikroihličkovej frakčnej rádioferekvencie.

1. Redukcia nadmerného potenia pomocou botulotoxínu:

– ide o najčastejšiu aplikáciu

– je to injekčná metóda, kde princípom účinku je zabráneniu prevodu vzruchov nervových vlákien potných žliaz v ošetrovanej lokalite. Botulotoxín je neurotoxín, ktorý pomáha redukovať výrazné potenie v podpazuší. Účinnosť botulotoxínu je v tom, že dočasne blokuje chemické signály, ktoré stimulujú potné žľazy. Keď potné žľazy neprijímajú chemické signály, ťažké potenie sa zastaví. Botulotoxín dosiahne, že dočasne zastaví produkciu nadmerného potenia v ošetrenom mieste.

– samotná aplikácia je nenáročná, trvá iba niekoľko minút, klient nie je po zákroku nijako obmedzovaný v bežných aktivitách. Odporúča sa však po aplikácii vyhýbať sa saune a horúcim kúpeľom, či zvýšenej fyzickej aktivite a to po dobu cca 24 hodín po aplikácii.

– účinok redukcie potenia pomocou botulotoxínu nastupuje po 2 až 10 dňoch po aplikácii a pretrváva zvyčajne 7 až 12 mesiacov. Po dobe odznenia účinkov je možné opätovne zopakovať aplikáciu

– cena ošetrenia závisí od veľkosti ošetrovanej lokality

2. Redukcia nadmerného potenia pomocou mikroihličkovej frakčnej rádioferekvencie:

– ošetrenie nadmerného potenia v podpazuší pomocou SECRET mikroihličkovej frakčnej rádiofrekvencie patrí medzi najúčinnejšie nechirurgické prístrojové ošetrenia. Efektívnosť účinnosti bola preukázaná viacerými klinickými štúdiami.

– odporúčame sériu dvoch ošetrení s odstupom cca štyroch týždňov. Už po druhom ošetrení dochádza až k 80% redukcii potenia. Ošetrenie prebieha ambulantne, môže byť použitá lokálna anestéza

– princíp ošetrenia spočíva v tom, že pomocou mikroihličiek sa k potným žľazám doručí silný impulz energie, čo spôsobí ich deštrukciu, čo výrazne redukuje nadmerné potenie- hyperhidrózu

– cena ošetrenia závisí od veľkosti ošetrovanej lokality

Klinické štúdie odstránenia potenia pomocou mikroihličkovej frakčnej rádiofrekvencie SECRET:

Dr. Schick (Nemecko), hyperhidróza – Aesthetic Medical Practitioner magazín 2015

Dr. Juri Kirsten (Nemecko), hyperhidróza – Prime Journal máj 2013 – časť 1.

Dr. Juri Kirsten (Nemecko), hyperhidróza – Prime Journal máj 2013 – časť 2.

Redukcia nadmerného potenia
konzultácia 30,00 €
ošetrenie botulotoxínom podpazušia od 350,00 €
1 ošetrenie pomocou SECRET podpazušia od 400,00 €
2 ošetrenia pomocou SECRET podpazušia od 690,00 €