Ošetrenie

Rehabilitácia – Magnet SIS 6000

SIS 6000 výkonový indukčný systém- okamžitá a intenzívna úľava od bolesti

SUPER INDUCTIVE SYSTEM (SIS) – Princíp výkonového indukčného systému spočíva v intenzívnom elektromagnetickom poli, ktoré má pozitívne liečebné účinky na ľudské tkanivá. Medzi hlavné liečebné účinky patrí predovšetkým úľava od bolesti, podpora hojenia zlomenín, svalová relaxácia, svalová stimulácia a kĺbová mobilizácia.
Výkonový indukčný systém ponúka jedinečné technologické riešenie. Dômyselná konštrukcia aplikačnej cievky umožňuje kontinuálny priebeh terapie i v náročných prevádzkových podmienkach, ktoré zodpovedajú frekvencii až do 150 Hz a intenzite 2,5 T. Jedinečný chladiaci systém aplikačnej cievky umožňuje najúčinnejšie chladenie a zaisťuje kontinuálny režim terapie, ktorá na prístroj kladie maximálne nároky.
Aplikátor i terapeutické rameno so 6 kĺbmi sú vyladené do posledného detailu. Aplikátor je vybavený pohodlnou rukoväťou pripojenou k prístroju ramenom so 6 stupňami voľnosti, čo znamená, že je možné nastavenie do akejkoľvek požadovanej pozície.

Fokusovaný aplikátor

Fokusovaný aplikátor generuje elektromagnetické pole o intenzite až 2,5 T, vďaka ktorému je terapia cielená a preniká do hlboko uložených tkanív.

Liečba bolesti

Vďaka širokému rozmedziu stimulačných frekvencií, môže byť SIS indikovaný pre svoj analgetický účinok vo všetkých bolestivých štádiách. Princíp tlmenia bolesti vychádza z troch odlišných neurofyziologických tlmení bolesti, ktoré sa líšia v rozmedziach stimulačných frekvencií. Terapie SIS prináša okamžitú úľavu od bolesti a to u všetkých stavoch, ako chronických, tak i akútnych.

Porovnanie poklesu bolesti pred a po 5 až 10 terapiách výkonovým indukčným systémom. Výsledky sú znázornené na vizuálnej analógovej stupnici. 87 % účastníkov štúdie potvrdilo zmiernenie bolesti. *
* KAZALAKOVA, Krasimira, Prof. Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders – A Pilot Study

Kĺbová mobilizácia

Kĺbovú mobilizáciu je možné dosiahnuť pomocou repetitívnej kontrakcii svalov obklopujúcích kĺbové puzdro. Repetitívna kontrakcia nahradzuje manuálnu kĺbovú mobilizáciu, pri ktorej dochádza k obnoveniu kĺbovej vôle.

Hojenie zlomenín

Intenzívne elektromagnetické pole vedie k hyperemizačno-trofotropickému účinku v postihnutej oblasti a podporuje tvorbu vaskulárneho a neskôr chrupavčitého svalku. Následne dochádza k postupnej mineralizácii chrupavky a kostnej remodelácii.

Myostimulácia

Interakciou elektromagnetického poľa a nervosvalového tkaniva dochádza k depolarizácii nervu a svalovej kontrakcii. Na základe zvolenej stimulačnej frekvencie môže byť SIS indikovaný pre svalovú facilitáciu či posilňovanie svalu.

Redukcia spasticity

Výkonový indukčný systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocou jeho regulácie cez miechovú úroveň kontroly svalového tonusu. Tento účinok je možné využiť hlavne v liečbe spasticity u centrálnych motorických postihnutí.

Odborné štúdie

Klinická štúdia aplikácie vysokoindukčného elektromagnetického poľa na bolestivé stavy
Vysokoindukčné elektromagnetické pole sa využíva vo výskume, diagnostike i terapii rôznych centrálnych a periférnych porúch. V literatúre sú technológie využívajúce tento fyzikálny princíp známy pod názvy: FMS, TMS, rTMS, MRI, ExMI a ďalší. Pre potreby tejto štúdie sa sústredíme iba na periférnej aplikácii, ktorá je vzhľadom k transkraniálnej aplikácii rozšírená menej. Ak prihliadneme k tomu, že bolesť sprevádza takmer každú muskuloskeletálnu poruchu, je na mieste hľadať ďalšie možnosti jej dlhodobého ovplyvnenia. Niekoľko štúdií sa venuje konkrétnym efektom vysokoindukčného pola na ľudské tkanivá. Analgetický efekt popisuje Poděbradský (37), Lee (26) a Uher (44). V týchto štúdiách používali stimulátor dosahujúci frekvenciu 50 Hz. Ovplyvňovali vtedy bolesť na základe endorfínovej teórie bolesti …
Výkonová indukčná stimulácia v liečbe algických stavov muskuloskeletálneho aparátu – pilotná štúdia
Výkonová indukčná stimulácia je metódou voľby v liečbe algických stavov muskuloskeletálneho aparátu v oblasti neurológie, ortopédie, rehabilitácie a fyzikálneho lekárstva. Princíp terapie spočíva v neinvazívnom prieniku a pôsobení nestacionárneho elektromagnetického pole na nervosvalové tkanivo, v ktorom indukuje elektrický prúd. Pôsobením pola na nervosvalové tkanivo sa ovplyvňuje neurofyziologický akčný potenciál, vedúci ku svalovej kontrakcii.
Cieľom pilotnej štúdie bolo overiť bezprostredný analgetický účinok výkonovej indukčnej stimulácie prístroja BTL-6000 Super Inductive System (BTL Industries Ltd.) u algických stavoch muskuloskeletálneho aparátu.
Repetitive peripheral magnetic stimulation as pain management solution in musculoskeletal and neurological disorders – a pilot study
Non-invasive therapeutic approaches without negative side-effects are desirable in pain condition treatment where the mobility limiting factor is also there. Repetitive peripheral magnetic stimulation (rPMS) is considered a promising curative method from different perspectives. Because of wide range of therapeutic effects, therapy is mainly indicated in musculoskeletal and neurological disorders. Aim of this study was to investigate pain relief effect and improving of the difficulties in performing Activities of Daily Living (ADL) achived byrPMS among patients with acute and chronic conditions assosiated with musculoskeletal and neurological painful disorders …

Prečo tento zákrok u nás?

  • profesionálne laserové centrum
  • neštátne zdravotné zariadenie
  • už 15 rokov na trhu
  • špičkové originálne prístroje
  • kvalitné certifikované materiály
  • odborný personál
  • poradenstvo
  • individuálny prístup
  • diskrétnosť
  • bezplatné parkovanie pred budovou
ESTETICKÁ MEDICÍNA

CENNÍK - Magnet SIS 6000

konzultácia
30 €
1 ošetrenie / 1 lokalita
30 €
1 ošetrenie / 2 lokality
50 €
1 ošetrenie / 3 lokality
60 €
5 ošetrení / 1 lokalita
120 €